Serveis

idiomes 

 • Francès > Espanyol / Català
 • Anglès > Espanyol / Català
 • Espanyol/Català > Francès (docs. jurídics)
 • Espanyol < > Català

àrees d'especialització 

aspectes importants

Cada tipus de document es tracta en relació amb les seves característiques inherents, les necessitats del client i el seu sector d’activitat.

 • Traduccions de documents científico-tècnics:
  • L’objectiu és que el destinatari comprengui el text sense dificultats a partir d’una traducció amb bona qualitat lingüística, funcional i rigorosa.
  • Es posa l’èmfasi en l’ús d’una terminologia precisa i en la seva unificació.
  • L’ús de A HREF="ct-08faq1.htm#glo" CLASS="gr" onMouseover="self.status='Glossaris terminològics';return true" onMouseout="self.status='';return true">glossaris terminològics i memòries de traducció permet mantenir la coherència i traduir amb més rapidesa i a un cost menor les possibles actualitzacions posteriors
 • Traduccions de documents jurídics i financers:
  • Es essencial reflectir fidelment tot el que diu l’original
  • La fidelitat i l’exactitud són les seves principals característiques
  • Són documents molt delicats i traduir-los incorrectament pot provocar confusió als destinataris i induir-los a errors
 • Traduccions de documents de caràcter comercial i/o publicitari:
  • En aquests casos el procés de traducció se sol convertir en un procés d'adaptació
  • La traducció ha de plasmar les mateixes idees i sensacions que el text original: cal adaptar el missatge a la cultura de destí
  • Una traducció literal d’aquest tipus de textos seria més que arriscat

Per conèixer les formes d’enviament i lliurament de documents, faci clic aquí 

Si desitja més informació o realitzar una consulta, enviï un correu electrònic 

Si desitja un pressupost gratuït, faci clic aquí

 
Zetnia Tecnología Web