Presentació

formació universitària 

  • Llicenciada en Traducció i Interpretació, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
  • Postgrau de Tradumàtica (traducció i noves tecnologies), Universitat Autònoma de Barcelona
  • Postgrau de Traducció Jurídica, Universitat Autònoma de Barcelona

altres títols 

  • Títol de Traductora Jurada de francès i castellà, atorgat pel Ministeri d’Afers Exteriors espanyol
  • Diploma de francès comercial de la Cambra de Comerç francesa de Barcelona

cursos 

  • Curs de llengua i civilització francesa, Université de la Sorbonne (París)
  • Curs de correcció de textos en espanyol, Associació de Traductors i Intèrprets de Catalunya (Barcelona)
  • Curs de dificultats del castellà, Associació de Traductors i Intèrprets de Catalunya (Barcelona)
  • Curs de tècniques de traducció assistida (TRADOS), SIC, S.L. (Barcelona)
 
Zetnia Tecnología Web